Sociaal werk in transitie - SOWIT

Kennisnetwerk Sociaal Werk in Transitie - SOWIT


Het Kennisnetwerk SOWIT wil inzichten en kennis over de relatie tussen sociaal werk en de transitie naar een duurzame samenleving uitwisselen, verder ontwikkelen en daartoe ook nieuw onderzoek opzetten. Daarvoor wil het een netwerk van geïnteresseerde partners opbouwen – zowel in Vlaanderen als internationaal.

Als kennis- en onderzoeksnetwerk is SOWIT complementair met het Lerend Netwerk 'Oriëntatie van Sociaal Werk op Duurzame Ontwikkeling' dat focust op de implementatie van duurzame ontwikkeling in de opleidingen voor sociaal werk.

SOWIT is de opvolger van het project SOWEDO (2007-2010) dat afgerond werd met de publicatie van Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling (Peeters, J. red., 2010).

SOWIT maakt deel uit van Civitaz, Centrum voor Burgerschap en Participatie (UC Leuven-Limburg).

Voorkaft