Sociaal werk in transitie - SOWIT

Artikels en boeken


Peeters J. (2017). Politiek denken voor vandaag. Bespreking van: Dirk De Schutter en Remi Peeters,  Hannah Arendt. Politiek denker. Zoetermeer/ Kalmthout: Klement/ Pelckmans, 2015. Oikos, nr.82, 2/2017, 74-77.

Peeters, J. (2017). Bespreking van: Hendrik Opdebeeck, Zingeving in economie. Een utopie? Kalmthout: Pelckmans Pro, 2016. Ethische perspectieven, 27(1), 94-97.

Peeters, J. (2017). Promoting Sustainability by a Paradigm Shift towards Commons. In M. Rinkel & M. Powers (eds.), Social Work Promoting Community and Environmental Sustainability: A Workbook for Global Social Workers and Educators (Chapter 11, 146-160). The International Federation of Social Workers.

Peeters, J. (2017). Thinking about Commons: A post-capitalist perspective for social work. In A-L. Matthies & K. Närhi (eds.), The Ecosocial Transition of Societies: The contribution of social work and social policy (71-88). Abingdon: Routledge.

Peeters, J. (2016). Empowerment, resilience and social capital: building blocks for a sustainability transition. In J. McKinnon & M. Alston (eds.), Ecological social work: Towards sustainability (197-217). London: Palgrave MacMillan.

Peeters, J. (2016). A safe and just space for humanity: the need for a new concept of well-being. In J. McKinnon & M. Alston (eds.), Ecological social work: Towards sustainability (177-196). London: Palgrave MacMillan.

Raymaekers, P. (2016). Social Impact Assessment for social workers. In J. McKinnon & M. Alston (eds.), Ecological social work: Towards sustainability (112-124). London: Palgrave MacMillan.

Vandenabeele, J., Van Poeck, K. & Peeters, J. (2016). Building sustainable urban communities. In J. McKinnon & M. Alston (eds.), Ecological social work: Towards sustainability (78-93). London: Palgrave MacMillan.

Peeters, J. (2016). Ontgroeien - delen om te bloeien. Momenten 15, cahier van Demos vzw, Brussel (in druk).

Peeters, J. (2016). Bespreking van: Ivan Illich, De rivieren ten noorden van de toekomst. Laatste gesprekken over religie en samenleving met David Cayley. Kalmthout: Pelckmans, 2014. Ethische perspectieven, 26(3), 276-279.

Peeters, J. (2016). Commentary on Harry Kunneman's 'The political importance of voluntary work'. Foundations of Science (Special issue Meaningfulness, Volunteering, Citizenship),  21(2), 433-438. First online: 20-12-20014. DOI: 10.1007/s10699-014-9404-9

Peeters, J. (2016). Veerkracht en burgerschap: een handboek voor het onderwijs over duurzame ontwikkeling in de opleiding sociaal werk. In W. Lambrechts & S. Rymenams (red.), Het verbinden van educatieve en organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs (61-63), UC Leuven-Limburg, Groep Management & Technologie. ISBN: 978 90 902 9668 5

Peeters, J. (2016). Bespreking van: Dirk De Schutter en Remi Peeters, Hannah Arendt. Politiek denker. Zoetermeer/ Kalmthout: Klement/ Pelckmans, 2015. Ethische perspectieven, 26(2), 165-167.

Peeters, J. (2016). Veerkracht. Van metafoor tot politiek begrip. De Helling. Tijdschrift voor politiek en cultuur, Jrg. 29, nr. 1, lente, 11-17.

John Restakis (2016). Sociale coöperaties en sociale zorg. Deel 1. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.76, 1/2016, 11-24; Deel 2. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.77, 2/2016 (verschijnt 1 juni) [vertaling en redactie door J. Peeters van ‘Social Co-ops and Social Care’, hoofdstuk 5 uit: John Restakis 2010, Humanizing the Economy. Co-operatives in the Age of Capital. Gabriola Island, BC, Canada: New Society Publishers, 87-116].

Peeters, J. (2016). De economie humaniseren. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.76, 1/2016, 4-10.

Peeters, J. (red.) (2015). Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Berchem: EPO, 349 p.

Peeters, J. (2015). Fundamentele uitgangspunten voor een sociaal-ecologische transitie. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 15-117.

Peeters, J. (2015). Sociaal-ecologische praktijk: een oriënterend kader. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 123-141.

Plovie, E. & Goris, B. (2015). Cocreatieve innovatie: participatief werken met kwetsbare personen. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 142-151.

Abts, F., Albert, A., Hubar, S. & Bloemen, H. (2015). Nothing about us without us: patiëntenparticipatie als structureel sociaal werk. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 188-196.

De Beukelaer, E., De Greef, F. & Michiels, L. (2015). Transitienetwerken, met cultuur als focus. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 197-208.

Peeters, J. (2015). Economie voor het gemeenschappelijk welzijn. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 209-227.
Peeters, J. (2015). Sociaal werk en een economie voor gemeenschappelijk welzijn. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 233-244.

Van Opstal, W. & Coates, A. (2015). Organisatievormen voor het financieren en beheren van commons. In J. Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie, Berchem: EPO, 280-291.


Peeters, J. (2015).Towards social-ecological practice: social work and the sustainability transition. In M. Cattelain & V. de Moriamé (dir.), De l’indignation à l’action: modes actuels d’action et de mobilisation sociale, Charleroi: Éditions de l’Université Ouverte, 57-74.

Peeters, J. (2014). Bespreking van: Bernard Stiegler, Per toeval filosoferen. In gesprek met Elie During(Zoetermeer: Klement/Kapellen: Pelckmans, 2014). Ethische perspectieven, 24(4), 380-383.

Peeters, J. (2014). De commons. Een beperkte gids naar recente literatuur. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.70, 2014/4, 41-51.

Peeters, J. (2014). Enkele opmerkingen over herpolitisering, transitie en revolutie. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.70, 2014/3, 47-50.

Peeters, J. (red.) (2010/2014). Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling[vierde druk]. Berchem: EPO, 424 p.

Peeters, J. (2014). Over politiek, economie en democratie. Bespreking van: Thomas Decreus, Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet. Berchem: EPO, 2013; Aristoteles. Politica. Groningen: Historische Uitgeverij, 2013. Oikos, nr.68, 2014/1, 92-96.

Peeters, J. (2013). Bespreking van: Thomas Decreus, Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet (Berchem: EPO, 2013). Ethische perspectieven, 23(4), 440-443.

Peeters, J. (2013). De levenskracht van het samen leven. In M. Desmet, Bruto Nationaal Geluk. Bhutan inspireert de wereld. Tielt: Lannoo, 172-193 & 299-301.

Peeters, J. (2013). Groene Flair [Bespreking van Eva Peeters e.a. ,  Groeten uit Transitië. Duurzame ideeën voor het dagelijkse leven. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2013]. Oikos, nr.65, 2013/2, 88-89.

Peeters, J. (2013). Schriftelijk interview. Project Ecocampus. Ontwerpen voor het onbekende. Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs. Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Brussel, 41-42.

Peeters, J. (2013). The green voluntarism of Lena Dominelli [Review of L. Dominelli, Green Social Work. From Environmental Crises to Environmental Justice,Cambridge: Polity Press, 2012]. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(1), 79-84.

Peeters, J. (2013). Integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Handboek Integrale Jeugdhulp. Afl.14 - maart, Efficiëntie en effectiviteit – Visies en concepten, 6/1-35, Brussel: Politeia. 

Overgenomen in: Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen. Afl. 40 – juni 2013, B.2 Praktijkvoorbeelden – Andere – Bijzondere jeugdzorg/ 87-119, Brussel: Politeia.

Peeters, J. (2013). Duurzame ontwikkeling tussen beleid en actie [Bespreking van: Mazijn, B. & Gouzée, N. (red.) (2012). Samenleving in beweging. België op weg naar duurzame ontwikkeling?, Brussel: ASP]. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering , nr. 64, 2013/1, 74-76.

Peeters, J. (red.) (2010/2013). Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling [derde druk]. Berchem: EPO, 424 p.

Peeters, J. (2012). Leiderschap voor een duurzaamheidstransitie [Bespreking van: Yves Larock & Sven De Weerdt. Cocreatief leiderschap. Mierenspel. Antwerpen: Garant, 2012]. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.62, 2012/3, 72-74.

Peeters, J. (2012). Social work and sustainable development. Towards a social-ecological practice model. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), 5-26.

Peeters, J. (2012). Sustainable development: A mission for social work? A normative approach. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(2), 5-22.

Peeters, J. (2012). Towards social-ecological practice. Social work and the sustainability transition [Vers une pratique socio-écologique. Le travail social et la transition vers le développement durable] [Naar een sociaal-ecologische praktijk. Het sociaal werk en de transitie naar duurzaamheid] [abstract]. Programme Symposium ‘From indignation towards action. Current tendencies for social action and mobilisation’, CIFoP, Charleroi, May 25, p.20.

Peeters, J. (2012). The place of social work in sustainable development: Towards ecosocial practice. International Journal of Social Welfare, 21(3), 287-298. First online: 13 Dec 2011. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2011.00856.x

Peeters, J. (2012). A comment on ‘Climate change: social workers’ roles and contributions to policy debates and interventions’. International Journal of Social Welfare, 21(1), 105-107. Online: 4 Dec 2011. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2011.00847.x

Peeters, J. (2011). Sociaal werk en duurzame ontwikkeling: naar een sociaal-ecologische praktijk. Welzijnsgids[Deel:Welzijnszorg, Algemeen welzijnswerk]. Aflevering 83 (december), 25-50.

Peeters, J. (2011). Transformationele politiek: in dialoog over een veerkrachtige samenleving. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.59, 2011/4, 60-69.

An De Bisschop, Bart van Bouchaute & Diederik Janssens (2011). Een dialoog over een veerkrachtige samenleving. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.58, 2011/3, 50-65.

Peeters, J. (2011). Bespreking van: Jos van der Lans, Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk, Amsterdam: Augustus, 2010. Ethische perspectieven, 21(2), 193-195.

Peeters, J. (red.) (2011), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling [tweede, verbeterde druk]. Berchem: EPO, juni.

Peeters, J. (2011). Social sustainable development and social work [abstract]. In J. Agten & F. Gillet (Eds.), Social Action in Europe: Sustainable social development and economic challenges, Conference Book, Brussels 10-13 April, p. 14.

Alma De Walsche (2011). Een veerkrachtige samenleving. Over sociaal werk en transitie. Interview met Jef Peeters. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.56, 2011/1, 51-57.

Peeters, J. & Gehre, G. (2011). Sociaal-cultureel werk en duurzame ontwikkeling: what's in a name? In F. Cockx, H. De Blende, G. Gehre, G. Van den Eeckhaut, G. Verschelden (red.), Wissels. Handboek Sociaal-cultureel werken met volwassenen, Gent-Brussel: Academia Press-Socius, 216-247. 

Jef Peeters (2010). Ecologische crisis en sociale kloof hangen samen. De Wereld Morgen, 8-10-2010.

Peeters, J. (red.) (2010), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 424 p. 

Peeters, J. (2010), ‘Een oriënterend kader’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 19-99.
Van Regenmortel, T. & Peeters, J. (2010), ‘Verbindend werken in de hulpverlening: bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 133-146.

Raymaekers, P. (2010), ‘Participatief onderzoek in eco-sociaal perspectief: een nieuwe kans voor het sociaal werk’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 151-161.

Debruyne, P. & Peeters, J. (2010), ‘Concrete mensen op concrete plaatsen en de strijd voor ecologische rechtvaardigheid’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 197-207.

Hubar, S. (2010), ‘Het verhaal van Xin: zoeken naar aanknopingspunten en schakelmogelijkheden’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 239-242.

Van Passel,J. & Vancoillie, J. (2010), ‘Het waardegerichte ondernemen achter de lokale diensteneconomie’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 269-280.

Peeters, J. & Van Poeck, K. (2010), ‘Educatie voor duurzame ontwikkeling: een vernieuwde visie op leren en onderwijzen’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 327-339. 

Gehre, G. (2010), ‘Educatief werken: integreren van duurzame ontwikkeling in een opleiding voor sociaal werkers’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 370-377.

Vervliet, E. (2010), ‘De sociale school is verkocht!’, in: J. Peeters (red.), Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling, Berchem: EPO, 340-341. 

Peeters, J. (2010). Sociaal werk en duurzame ontwikkeling. Alert, 36(1), 46-56.

Peeters, J., Werken aan een veerkrachtige samenleving. Hoofdlijnen van het eindrapport van het project SOWEDO, brochure, KHLeuven, dept. Sociale School Heverlee, herziene versie, maart 2010.

Peeters, J. (2009). Duurzame ontwikkeling: een opgave voor het sociaal werk? Een normatieve kijk. Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg 33, nr 301, juli, 25-36.

Peeters, J. (2009). ‘Orientation of social work on sustainable development [abstract]. In: Social action in Europe: different legacies & common challenges, 1st ENSACT Joint European Conference, Dubrovnik, p.171 (ISBN 953996535-7).

Peeters, J. & Bevers, H. (2009), Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling, Eindrapport met bijlagen van het project SOWEDO, KHLeuven, dept. SSH.
Bevers, H. (2009), Organisatiefiches, bijlage bij het eindrapport van het project SOWEDO, KHLeuven, dept. SSH.