Sociaal werk in transitie - SOWIT

Behoeftenonderzoek collectieve renovatie


Onderzoek in het kader van het stadsproject Leuven Klimaatneutraal 2030

periode: najaar 2014 - voorjaar 2015

In opdracht van de stad Leuven onderzoekt de Katholieke Hogeschool Leuven de behoeften van bewoners met betrekking tot de renovatie van de woning met als doel energie te besparen. De bevraging gebeurt door studenten van de Bachelor-opleidingen Sociaal Werk en Sociale Readaptatiewetenschappen.

Het project collectieve renovatie kadert in de actie Leuven klimaatneutraal 2030 dat de hele stadsgemeenschap wil mobiliseren om de transitie naar een klimaat neutrale samenleving te maken. Om klimaatneutraliteit te bereiken wil men intensief inzetten op het terugdringen van de CO² uitstoot, o.m. door inwoners te stimuleren en te ondersteunen om hun woning energiezuinig te maken.

Omdat veel inwoners nog aarzelen om te verbouwen – omwille van financiële, organisatorische of technische redenen wil de stad Leuven een renovatie organiseren die gericht is op het terugdringen van de energievraag, waarbij meerdere woningen van een homogene wijk tegelijk eenzelfde renovatietraject ondergaan en waarbij de gezamenlijke aanpak zorgt voor schaalvoordelen en organisatorische voordelen voor de verbouwers door de centrale coördinatie, zowel in de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase.

Het behoeftenonderzoek van KHLeuven heeft als doelstelling om in 8 Leuvense wijken informatie te verzamelen over kansen, mogelijkheden en barrières ten aanzien van renovatie van de woning in het algemeen en collectieve renovatie in het bijzonder. Tevens is het de bedoeling de bewoners van deze wijken te sensibiliseren over de mogelijkheden van collectieve renovatie.

Het onderzoek gebeurt in het kader van het opleidingsonderdeel Sociaal Wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie kan je verkrijgen bij de onderzoekers-docenten Peter Raymaekers en Sofie Van Pelt.