Sociaal werk in transitie - SOWIT

Congressen

Planetary Health – A Good Life for All?, International Symposium, 22-23 November 2017 at Management Center Innsbruck, University of Innsbruck.
Jef Peeters geeft een keynote over 'Challenges of implementing sustainability from a social work perspective'.

Practising the Commons. Self-governance, cooperation and institutional change, Utrecht 10-14 juli 2017, organisatie: International Association for the Study of the Commons (IASC).
Jef Peeters nam deel.

New Ideals Conference (congres over sociale innovatie), 21-22 september 2015, BOZAR, Brussel. Org. o.a. Sociale Innovatiefabriek.
Jef Peeters neemt deel als lid van het SEISMIC-netwerk (Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities), o.a. aan cocreatieve workshop met SEISMIC-leden in functie van het formuleren van onderzoeksvragen over stedelijke sociale innovatie ten behoeve van de Europese Commissie.

International symposium of Ecosocial transition in society:
Research on the contribution of social work and social policy

University of Jyväskylä, Finland, 18 tot 21 mei 2015
De bijdragen aan het symposium vormen de basis voor een nieuw boek.
Jef Peeters werd gevraagd om een bijdrage te leveren met als titel 'Thinking about Commons: A post-capitalist perspective for social work'.
Zie hier voor het volledige programma.

First European Conference on Citizen Initiatives for Global Solidarity: 
Mobilising European Citizens for Global Development
Brussel, 30 tot 31-02-2014
Deelname door Elke Plovie en Jef Peeters

Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact 
Stockholm, 08 tot 12-07-2012.

Bijdrage Jef Peeters:
  • reviewing van 50-tal ingezonden abstracts (feb-ma)
  • deelname op uitnodiging en met een beurs van Grundtvig.
  • gespreksleiding discussiegroep over sociaal werk en duurzame ontwikkeling tijdens Network-bijeenkomst (di 10/7)
  • voorzitterschap van workshop over ‘Volunteerism and social action’ (wo 11/7)
  • medeoprichting van internationaal netwerk over eco-sociaal werk
  • start researchgroep rond eco-sociaal werk met Finnen en Australiërs met vooruitzicht op gezamenlijke publicaties. 

Symposium ‘From Indignation to Action: Current modes of action for social mobilisation’ 
CIFoP, Charleroi 23-24 mei 2012.
Lezing Jef Peeters ‘Towards social-ecological practice. Social work and the sustainability transition’  met panelgesprek [gepubliceerd in 2015].

2nd ENSACT Joint European Conference 
'Social Action in Europe: Sustainable social development and economic challenges'
Brussel, 10-13 april, 2011.
Keynote lecture: Jef Peeters 'Social sustainable development and social work' (ppt) (11-04). Zie ook: abstract.

1st ENSACT Joint European Conference 
'Social action in Europe: different legacies & common challenges' 
Dubrovnik, 26-29 april, 2009.
Bijdrage: Jef Peeters,  ‘Orientation of social work on sustainable development’ (28-04)