Sociaal werk in transitie - SOWIT

Ecocampus


Duurzaam Hoger Onderwijs - De kennis voorbij


Ecocampus maakt deel uit van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Met Ecocampus wil de Vlaamse Overheid impulsen geven aan de integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs.

Om dit doel te bereiken startte Ecocampus begin 2012, in samenwerking met de Departement Onderwijs en Vorming, met het proces ‘Duurzaam Hoger Onderwijs – De Kennis Voorbij’. Cruciaal binnen dit proces is de nadruk op de continue interactie en participatie met verschillende stakeholders: andere beleidsdomeinen, hoger onderwijsinstellingen, associaties en overige maatschappelijke actoren.

Vanuit SOWIT participeert Jef Peeters als expert aan dit proces:

12-01-2012: eerste expertbijeenkomst, Brussel
29-02-2012: tweede expertbijeenkomst, Brussel
19-04-2012: Symposium ‘Duurzaam hoger onderwijs – De kennis voorbij’, Lamot, Mechelen.
10-05-2012: derde expertbijeenkomst, Brussel
oktober 2012: schriftelijke deelname aan klankbordgroep voor de ontwikkeling van een visietekst over duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs: Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs
07-12-2012: vierde expertbijeenkomst, Brussel
13-12-2012: Policy seminarie ‘Competenties voor duurzame ontwikkeling’, Antwerpen
januari 2013: bijdrage voor Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs
25-04-2013: Studiedag systeemdenken, Provinciegebouw, Leuven - namiddag: workshop (samen met Katrien Van Poeck en Pieter Lievens) over systeemdenken in de opleiding sociaal werk.
juli 2013: schriftelijke commentaar bij ontwerp van leidraad 'Duurzame ontwikkeling bij de opmaak van leerresultaten en de vertaalslag naar de praktijk'.
26-11-2013: Expertforum, Brussel
december 2013: schriftelijke commentaar bij finale draft van de leidraad.
29-04-2014: Studiedag over technologie en de transitie naar een duurzame samenleving, Consciencegebouw, Brussel.
02-06-2014: Stakeholdermeeting (Brussel) met Daniella Tilbury (University Gloucestershire, UK), wereldautoriteit i.v.m. DHO. O.a. voorstelling vervolg Ecocampus-project en feedback.
27-11-2014: Expertforum, Brussel. Over het nieuwe project van Ecocampus in opvolging van Vlaams regeerakkoord en beleidsverklaring minister van leefmilieu.