Sociaal werk in transitie - SOWIT

Ecological Social Work: Towards Sustainability


De eerste ideeën voor een nieuw internationaal georiënteerd boek over de relatie tussen sociaal werk en duurzame ontwikkeling ontstonden vanuit de contacten van Jef Peeters met Aila-Leena Matthies en Kati Närhi (University of Jyväkylä, Finland), o.a. tijdens een Erasmus TM in Kokkola, en in de marge van het wereldcongres in 2012 in Stockholm. De oprichting aldaar van een internationaal netwerk over eco-sociaal werk gaf kansen om het opzet te verbreden.

Jennifer McKinnon(Charles Sturt University, Australia), later vervoegd door Margaret Alston (Monash University, Australia), werden bereid gevonden om de redactie op zich te nemen en een boekvoorstel voor een uitgever uit te werken. Daartoe werden er verder auteurs (uit Finland, Australië, India, Canada, USA, Ghana en België) aangesproken en abstracts voor de hoofdstukken uitgewerkt. Na een internationaal peer review werd er in het najaar 2013 een contract afgesloten met Palgrave-Macmillan. Het boek zou in het najaar 2015 verschijnen.

Het boek heeft als opzet om zowel theorie als praktijk van het sociaal werk te herijken vanuit het oogpunt van de heersende sociaal-ecologische crisis.

Het boek zal zestien hoofdstukken bevatten, verspreid over drie delen:

  • Defining and theorising ecological social work
  • Developing ecological social work practice
  • Integrated frameworks for social, economic and environmental justice

Volgende bijdragen worden geleverd vanuit KHLeuven:
  • Building sustainable urban communities – Joke Vandenabeele (KULeuven), Katrien van Poeck (LNE) en Jef Peeters
  • Social impact assessment for social workers – Peter Raymaekers
  • A safe and just space for humanity: the need for a new concept of well-being – Jef Peeters
  • Empowerment, social capital and resilience: building blocks for a sustainability transition – Jef Peeters

Meer info vind je in de abstracts.