Sociaal werk in transitie - SOWIT

Expertise-inbreng


De netwerking van SOWIT verloopt ook via het ingaan op eenmalige vragen voor advies, voor deelname aan workshops e.d. Het gaat om minder substantiële 'participaties' onder die rubriek. Toch zijn ze van groot belang voor de ideeënspreiding rond sociaal werk en de transitie naar duurzame ontwikkeling via netwerkvorming. De kring van mensen en organisaties die in aanraking komen met de ontwikkelde inzichten wordt zo steeds groter.

Bovendien betekent het feit dat er regelmatig vragen komen - ook voor lezingen (zie aldaar) - een erkenning van het werk dat met het project SOWEDO en het boek Een veerkrachtige samenleving geleverd werd.  

Activiteiten Jef Peeters

26-05-2016: deelname aan Stakeholderdialoog Ecolife, SI-Fabriek, Brussel.

18-05-2016: lid jury ter beoordeling projectintensies 'Co-create', Innoviris Brussel.

15-02-2016: moderatie boekvoorstelling met paneldiscussie '’t Werkvolk heeft een verleden, nu de toekomst nog. ’t Werkvolk in transitie', org. Human Ecology, Oratoriënhof, Leuven.

12-12-2015: moderatie workshop 'Overleeft het milieu, het klimaat?' op Hartslag 3, denkdag van beweging Hart bover Hard, Antwerpen.

23-11-2015: reflectiebijeenkomst Horizon 2020 project VITO: FoTRRIS (Fostering a Transition to Responsible Research and Innovative Systems), Antwerpen.

20-11-2015: Ecological Production in a Post-Growth Society (ECOPRO), international seminar, org. Oikos, Brussel.

21-10-2015: Toekomstatelier van Confutuur, initiatief van Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen, de Unie der Zorgelozen en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Doornik.

30-09-2015: Werkgroep Labo Onderwijs en Duurzaamheid, KU Leuven.

09-10-2015: CASI-burgerpanel: afrondende sessie met besluiten over Europese onderzoeksthema's. HIVA, Leuven

08-07-2015: Werkgroep Labo Onderwijs en Duurzaamheid, KU Leuven. Bijdrage over duurzame ontwikkeling in het sociaalwerkonderwijs.

02&03-04-2015: Deelname aan burgerpanel Europees CASI-project over de ontwikkeling van duurzame steden. Leuven, organisatie HIVA.

30-03-2015: Filmvoorstelling 'Dansen met gehoornde dames' (over duurzame veeteelt en kaasmakerij). Moderatie nabespreking. Org. Oikos, Bioforum, Voedselteams, Masereelfonds. Leuven, cinema ZED.

31-01-2015: Feestcongres 5 jaar Oikos, dentank voor sociaal-ecologische verandering: 'Ecologie en autonomie: hoe onze toekomst heroveren?'. Moderatie ecoconverssatie met Michel Bauwens over peer-to-peer economie en een post-kapitalistisch perspectief. Vooruit, Gent.

10-11-2014: Inleiding en moderatie paneldebat: Klimaatneutraliteit. Hype of realiteit? Organisatie: Masereelfonds, Oikos, Climaxi, STUK, Leuven.

23-10-14: Pulse, Trefdag 'Cultuur: (on)gemeen goed': inleiding en moderatie van sessie 'Natuurlijke bronnen en commons', Lamot, Mechelen.

07-10-2014: Transitiefestival Transitienetwerk Middenveld: organisatie en begeleiding van een sessie 'Duurzame voeding, elitair?', met praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk. Vooruit, Gent.

02-10-2014: Provincie Vlaams-Brabant: jurylid voor beoordeling van subsidiedossiers voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.

23-06-2014: Ecolife, Leuven: strategische verdieping, middagsessie: Wat betekent een ecologisch wereldbeeld voor Ecolife en zijn interventiemodel? Uiteenzetting en discussie.

10-06-2014: FRDO en FIDO: participatie aan denkdag 'Samen naar 2050. Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Brussel.

20-05-2014: Pulse - Transitienetwerk Cultuur: participatie aan visiedagen in Kaaitheater, Brussel. Volgende bijeenkomsten op 17-06 en 16-09-2014.

24-04-2014: Tweede stakeholderbijeenkomst Herziening Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO). Org.: DAR Vlaamse Overheid en Steunpunt TraDO

24-03-2014: Expertseminarie 'Armoede en duurzaamheid', ter voorbereiding van het Jaarboek Armoede. OASeS, Universiteit Antwerpen.

22-03-2014: Studiedag Groene Academie Oikos 'Ecologisme 2.0. Werken aan de wereld', Gent. Begeleiding gespreksgroep over vrijheid, gelijkheid en grenzen.

12-03-2014: Stakeholderbijeenkomst Herziening Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO). Org.: DAR Vlaamse Overheid en Steunpunt TraDO

27-01-2014: BON, Inburgering Brussel, werkgroep duurzaamheid: input en discussie i.v.m. visievorming over duurzaamheidsproces van de organisatie.

24-01-2014: Werktank Middenveld (De Verenigde Verenigingen): Voorstelling van de eerste resultaten en debat, Muntpunt, Brussel.

15-11-2013: Panellid in debat van het Leuvens Klimaatforum: 'Leuven Klimaatneutraal 2030: een kritische evaluatie door het Leuvense middenveld', Museum M, Leuven.

17-6-2013: Review van de summary van de dissertatie van Justinas Sadauskas (Mykolas Romeris University, Vilnius): "Development of the competence of social workers to act in a community during university studies‘ field practice", ten behoeve van de jury voor zijn promotie aan de Kaunas University of Technology, Lithuania.

29-04-2013: Inleiding en moderatie boekvoorstelling en debat  Geld en duurzaamheid met auteur Bernard Lietaer en Toon Vandevelde, STUK i.s.m. Oikos, Leuven.

18-04-2013: participatie aan studiebijeenkomst over het concept en inzet van  ‘ecosysteemdiensten’, org. Terra Reversa, 11.11.11, Brussel.

27-03-2013: Jury eindpapers en presentaties IP-SOS! (over sociaal werk en duurzame ontwikkeling), org. Thomas More hogeschool, Ecohuis, Antwerpen.

14-03-2013: Lid panel ‘Think global – Act local’, studievoormiddag ‘Business as usual of op weg naar een solidaire economie? Maatschappelijke innovatie in de praktijk’, org. EVA, Brussel.

25-10-2012:  deelname aan interactieve studiedag ‘Activering maakt passief!’, Flora, Brussel

22-10-2012: adviesgesprek over interne participatie Vlaams Patiënten Platform, ShiftN, Leuven

17-10-2012: deelname als academisch expert aan rondetafelgesprek over NME-EDO van de Permanente Werkcommissie NME van de Minaraad, Brussel

16-10-2012: deelname als expert aan de derde interactieve workshop van het IST-project 'Wijze Wetenschap', Vlaams Parlement, Brussel

04-05-2012: deelname als expert aan KRAS, scholierenparlement over het klimaatvraagstuk, organisatie Globelink, Senaat, Brussel

20-03-2012:  expert-interview voor het seniorenproject van de Stichting voor de Toekomstige Generaties: ‘Onze Toekomst. Burgers op zoek naar duurzame modellen voor intergenerationele solidariteit’

06-03-2012: deelname aan colloquium ‘Vooruitblik Rio+20’, org. VODO, Brussel (o.a. workshop over transitie en politieke vernieuwing)

14-02-2012: deelname aan NME-dag, Boudewijngebouw, Brussel (workshops over duurzaam hoger onderwijs en over lokale uitwisselingsnetwerken; input stellingendebat over veerkracht)

21-11-2011: deelname aan studiedag van de werkgroep Ecocultuur ‘Van Denken naar Doen’, STUK, Leuven

29-6-2011: deelname aan startbijeenkomst ‘Hefbomen voor duurzame verandering’, project van Stichting Lodewijk de Raet

13-10-2011: tweede bijeenkomst ‘Hefbomen voor duurzame verandering’, project van Stichting Lodewijk de Raet, Brussel (inbreng vanuit project SOWEDO)
(Het project kende geen vervolg wegens agendaproblemen van de deelnemers.)

06-05-2011: deelname aan denkdag over 'Veerkracht', KHLeuven (Echo) en Oikos, Leuven

05-03-2010: rondetafelgesprek over sociaal werk en duurzame ontwikkeling op Tweede markt DO in Hoger Onderwijs, org. LNE (Boudewijngebouw, Brussel).