Sociaal werk in transitie - SOWIT

Internationale uitwisselingen

De expertise die we opgebouwd hebben over sociaal werk en duurzame ontwikkeling proberen we zoveel als mogelijk ook te delen in allerlei internationale contexten, zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek.

We geven hier een overzicht van de internationale activiteiten andere dan congressen of het lopende internationale boekproject die elders aan bod komen. De eigen lezingen staan ook nog in de betreffende lijst. Engelstalige publicaties staan in de publicatielijst.

18-21-05-2015
International symposium of Ecosocial transition in society -  University of Jyväskylä, Finland. Jef Peeters werd uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Meer info bij congressen.

10-11-2014: Jef Peeters: Guest lecture (opname van Adobe Connect) 'Social-ecological work and sustainable living', Social Work and Sustainable Development (Online Course), Master Social Work, University of Gävle, Sweden.

24-03 tot 4-04-2014
Intensive Programme (Erasmus): Wellbeing and Economic Growth
Studenten sociaal werk en studenten economie worden samen gebracht om na te denken over de aard van de relatie tussen welzijn en economische groei met het oog op een rechtvaardige en duurzame toekomst. 

Het IP gaat door in Antwerpen in de Karel de Grote-Hogeschool die het project trekt.

Verdere partners zijn:
University of Jyväskylä (Finland)
Linnaeus University - Kalmar (Sweden)
University of Economics - Varna (Bulgaria)
Universitat Ramon Llull - Barcelona (Spain)
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Aachen (Germany)
KHLeuven: Echo en SSH

Preparatory meeting, Antwerpen 20 tot 21-11-2013
Rudy Dhont (Echo) en Bram Roosens en Jef Peeters (SSH) namen eraan deel.

Bram en Jef nemen voor het IP de volgende werkgroep met studenten op zich:
The society-model for allocation of goods to meet the needs of the current and the future generations (cf. definition of sustainable development). We will look for a more just society, thus for answers to the question of (un)equality (cf. Wilkinson and Pickett). Topics may be: policy of distribution of work and income, minimum income, basic income, complementary ways of valuation,  democratic decision-making process, social policy and governance, the role of culture and leadership, shaping just transition, the roles of civil society, state and market, contraction and convergence in a perspective of global justice…

15-11-2013:
Bezoek aan SSH van Anna Rubio Lind (Linnaeus Universiteit, Kalmar, Zweden), collega uit internationaal netwerk rond ecologisch sociaal werk, partner in komende IP.

14-11-2013:
Jef Peeters: Guest lecture (via Adobe Connect) 'Social-ecological work and sustainable living', Social Work and Sustainable Development course, Master Social Work, University of Gävle, Sweden.

10-10-2013:
Jef Peeters: Guest talk with discussion (via Skype ) about 'Social work and sustainable development: a social-ecological approach': School of Social Work, St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick, Canada.

21 tot 24-10-2013
Bezoek aan SSH (via Erasmus TM) van Prof. Dr. Aila-Leena Matthies en Dr. Kati Närhi, University of Jyväskylä (Finland), partners in het internationaal netwerk rond ecologisch sociaal werk.

Hoofdlijnen van het programma:
21-10: General College Kati Närhi: Eco-social approach as a framework for structural social work
22-10:
Research Seminar: The Importance of Action Research for Social Work. Introduction with an illustration of a Finnish and a Flemish example of Action Research, followed by Discussion and further exchange - Bijdragen van Matthies & Närhi en Elke Plovie en Gunter Gehre
General College A-L. MatthiesSocial work in Finland and the European context
23-10:
Werkveldbezoeken vanuit eco-sociaal oogpunt: Leren Ondernemen, Spit, Velo, Wonen en Werken
Lerend Netwerk SOWEDO: lezing A-L. Matthies: Eco-social approach as a framework for structural social work, discussie

9-08-2013:
Gesprek in Leuven van Jef Peeters met Pinchas Gerber, adjunct  professor of social work at Haifa University in Israel, over de sociaal-ecologische benadering van het sociaal werk.

17-6-2013:
Review
 door Jef Peeters van de summary van de dissertatie van Justinas Sadauskas (Mykolas Romeris University, Vilnius): "Development of the competence of social workers to act in a community during university studies‘ field practice", ten behoeve van de jury voor zijn promotie aan de Kaunas University of Technology, Lithuania.

27-03-2013
IP SoS! - Social work and Sustainability, Antwerpen.
Org. Thomas More University College, department social work (Geel).
Jef Peeters was jurylid voor de eindpapers en presentaties door de deelnemende studenten (locatie Ecohuis, Antwerpen).

25-02 tot 1-03-2013:
Jef Peeters: Erasmus TM naar Mykola Romeris University, Department of Social Work, Vilnius (Lithuania)
Colleges (6u): ‘Sustainable Development and Social Work’

26-03 tot 29-03-2012:
Jef Peeters: deelname (via Erasmus TM) aan International week van Adult Life Long Learning in Social Work (ALLISW) – A European Network for Social Work as Adult Education and Blended Learning. Universitair consortium Chydenius te Kokkola (Social Work, o.l.v. Prof. Aila-Leena Matthies, University of Jyväskylä),Finland.
Lezingen met seminarie met on line (adobe connect) participatie door internationale groep werkstudenten en docenten.
Bijdrage Jef Peeters: Sustainable Development and Social Work
01-04-2011:
Jef Peeters: lecture: ‘The social dimension of sustainable development’
Erasmus-IP 'Social Work and sustainability', KATHO, Department IPSOC, Kortrijk, Belgium.

29-4-2010: 
Jef Peeters: lecture 'Social work and sustainable development', Social Europe Days, Department of Social Work, Leuven University  College.

21-4-2010:
Jef Peeters: seminar 'Social work and sustainable development', International University  Week, Department of Social Work, Leuven University College (location: kasteeltje van Wijgmaal).