Sociaal werk in transitie - SOWIT

Lerend Netwerk SOWEDO

Oriƫntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling

Dit lerend netwerk werd opgestart in 2008 in een samenwerkingsverband met het project SOWEDO. De focus ervan ligt op de afstemming van de opleidingen voor sociaal werk op duurzame ontwikkeling.

Het is samengesteld uit docenten in opleidingen sociaal werk, en uit mensen uit uit het werkveld en de Vlaamse Overheid. Het komt een drietal keren per jaar samen 

Het lerend netwerk is wordt ondersteund vanuit Ecocampus (Vlaamse Overheid, departement LNE), en beschikt over een eigen website waar o.a. alle presentaties en verslagen van de bijeenkomsten staan.

In het verleden namen meerdere lectoren van de Sociale School Heverlee deel aan activiteiten van het lerend netwerk. Vandaag gebeurt de opvolging door Hilde Bloemen en Jef Peeters.

10-09-2014: Jef Peeters geeft op de bijeenkomst in Gent een introductie over het boekproject Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie.