Sociaal werk in transitie - SOWIT

Leuven Klimaatneutraal 2030


Stadsproject Leuven 

De stad Leuven organiseerde in het kader van het project Leuven Klimaatneutraal 2030 een participatief traject met experts en burgers bij de ontwikkeling van een wetenschappelijk rapport met actievoorstellen dat in februari 2013 aan het publiek voorgesteld werd. Er werd o.a. gewerkt met zes thematische cellen en rondetafels met alle deelnemers aan de cellen.
Jef Peeters was lid van de thematische cel 'Transitie & participatie', en nam van daaruit ook deel aan een aantal bijeenkomsten van de cel 'Mobiliteit'.
Er waren meerdere werkbijeenkomsten en twee rondetafels tussen 30-05-2012 en 15-12-2012.

Begin 2013 namen enkele leden van de cel 'Participatie' het initiatief om in functie van de verdere uitwerking van het project Leuven Klimaatneutraal 2030 niet gewoon af te wachten, maar proactief een doorstart te maken met deze cel.
Eerste bijeenkomsten vonden plaats op 20-02 en 26-04-2013. Op de laatste bijeenkomst kreeg de cel van de verantoordelijke schepen van de stad de vraag om i.s.m. Netwerk Duurzaam Leuven het luik participatie van het project uit te werken.
Volgende bijeenkomsten op 31-05-2013; 9-10-2013.
Na de oprichting van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN2030, nu Leuven 2030) (zie verder) werd de cel participatie opnieuw opgestart op 14-05-2014. Er werd een participatietraject uitgewerkt voor Leuvense burgers dat van start ging op het klimaatweekend van 30-31 augustus 2014 (zie website LKN2030).

In de loop van 2016 werd er een nieuwe werkgroep gestart die de mogelijkheden voor energetische renovatie van huizen van sociale doelgroepen onderzoekt en bevordert. Jef Peeters neemt eraan deel.

Verdere activiteiten:

Najaar 2014: behoeftenonderzoek collectieve renovatie i.o.v. Stad Leuven (zie projecten).

19-12-2013: Presentatie van het project LeuvenKN2030 voor groep senioren van Okra in het kader van het project 'Ik vind de aarde leuk'. Gesprek over wat steden, burgers, organisaties kunnen doen. Locatie: Wereldcaf√©.

04-12-2013: De klimaatwerkgroep van het interdisciplinaire denkplatform Metaforum van de KU Leuven presenteerde zijn actieplan 'KU Leuven Klimaatneutraal 2030' in college De Valk. Jef Peeters was erbij.

03-12-2013: Trefdag voor middenveldorganisaties uit Vlaams-Brabant in jeugdherberg Blauwput, Kessel-lo: 'Vlaams-Brabant klimaatneutraal: Welke rol voor het middenveld?' Organisatie: Climaxi. Jef Peeters nam eraan deel.

15-11-2013: Paneldebat in Museum M van het Leuvens Klimaatforum: 'Leuven Klimaatneutraal 2030: een kritische evaluatie door het Leuvense middenveld'. Jef Peeters maakte als lid van de cel participatie deel uit van het panel.

09-11-2013: Oprichting vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN2030) bij de start van de Leuvense Klimaatweek. Stichtende leden zijn o.m. KHLeuven als organisatie en Jef Peeters als burger. Dat betekende tevens de start van de campagne 'Missie Zero Emissie'.
De cel participatie (zie boven) maakt nu deel uit van de werkingsstructuur van de vzw. Jef Peeters volgt die verder op, en volgt daarnaast de cel mobiliteit.

03-10-2013: Pre-oprichting vzw Leuven Klimaatneutraal 2030.

21-06-2013: Rondetafelconferentie thematische cellen. Jef Peeters nam deel.