Sociaal werk in transitie - SOWIT

Lezingen, gastcolleges, seminaries


Jef Peeters

23-11-2017: keynote 'Challenges of implementing sustainability from a social work perspective'. Symposium 'Planetary Health – A Good Life for All?', Management Center Innsbruck, University of Innsbruck.

27-10-2017: lezing 'Wat zijn commons? Wat is een commonstransitie?', Hal 5, Leuven. Org. Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO) i.s.m. Oikos.

16-10-2017: lezing 'Commons als concrete weg naar een duurzame samenleving'. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Hasselt.

3-10-2017: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Thomas More Mechelen.

9-9-2017: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Brussel.

27-04-2017: lezing met debat 'Transitie. Hoe kan het opbouwwerk inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van een rechtvaardige duurzaamheid?', lezingenreeks 'Naar een rechtvaardige en duurzame samenleving', Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Brussel.

15&16-03-2017: gastcolleges 'Sociaal werk in transitie naar duurzaamheid', schakelprogramma, ma Sociaal Werk, KU Leuven.

14-03-2017: gastcollege 'Veerkracht en burgerschap', ma Sociaal Werk, KU Leuven.

18-02-2016: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Gent.

30-11-2016: panellid studiedag 'Vermarkting en commercialisering', Sociaal Werk ActieNetwerk (SWAN), Schaarbeek.

19-11-2016: cursusnamiddag 'Samenleving en technologie', Aardewerk, Mechelen.

13-10-2016: lezing 'Vakbond in transitie. Sociale bewegingen en de transitie naar een duurzame samenleving', studiedag Intersyndicaal Milieu-Initiatief, Brussel.

17-09-2016: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Brussel.

27-06-2016: presentatie 'Social work and the sustainability transition', team meeting Social Policy and Social Work, KU Leuven.

24-05-2016: 'Ontwikkeling van een handboek over duurzame ontwikkeling', bijdrage studiedag 'Het verbinden van educatieve en organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs', UC Leuven-Limburg, Heverlee.

17-05-2016: gastcollege 'Veerkracht en burgerschap', ma Sociaal Werk, KU Leuven.

17-03-2016: Lezing met boekvoorstelling 'Veerkracht en burgerschap', Good Planet, Mundo B, Brussel.

04-03-2016: Vormingsavond: 'Commons, hulpbronnen in gemeenschap beheren en gebruiken. Een alternatief!?' KWB, Herent.

20-02-2016: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Gent.

28-01-2016: Lezing: 'Ecologische rechtvaardigheid en commonstransitie'. Academisch netwerk Ecologische Rechtvaardigheid, Oikos, denktank voor sociaal-ecologische verandering. Gent.

03-12-2015: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Thomas More Mechelen.

31-11-2015: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Antwerpen.

27-11-2015: Open les 'Veerkracht en burgerschap', Opleiding Sociaal Werk Odisee, Brussel.

26-11-2015: Voordracht 'De betekenis van veerkracht voor een duurzame samenleving'. LIMNET-contactdag, Diepenbeek.

16-11-2015: Motiverende talk 'Participatie vanuit veerkracht en burgerschap'. Inspiratiedag 'Jouw buurtwerk', org. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Roma, Borgerhout.

23-10-2015: Voordracht 'Een denkkader voor sociaaleconomische burgerinitiatieven', Studiedag 'Economische Ruimte voor kwetsbare groepen: ondernemen op mensenmaat', Elzenveld, Antwerpen. Organisatie: Samenlevingsopbouw Vlaanderen.

22-10-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap. Arteveldehogeschool, Gent, Campus St-Anna. Organisatie Artevelde, Opleiding Sociaal Werk en Oikos.

08-10-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap. De Groene Waterman, Antwerpen. Organisatie Uitgeverij EPO.

01-10-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap in het kader van lezingen 'Human Ecology'. Oratoriënhof, Leuven. Organisatie Oikos, Masereelfonds, Climaxi.

30-09-2015: Vormingssessie over 'duurzaamheidstransitie in sociaaleconomisch perspectief' voor jongerencommissie van het Vlaams ABVV. Brussel.

17-09-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap. Studienamiddag met officiële boeklancering. Sociale School Heverlee, UC Leuven-Limburg.

15-09-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap. Lerend Netwerk Sociaal Werk en Duurzame Ontwikkeling, De Stuyverij, Kortrijk.

11-09-2015: Boekvoorstelling Veerkracht en burgerschap. Stuurgroep TransitieNetwerk Middenveld, BBL, Brussel.

18-05-2015: Lezing: 'Thinking about Commons: A post-capitalist perspective for social work', International symposium of Ecosocial transition in society -  Research on the contribution of social work and social policy, University of Jyväskylä, Finland

27-02-2015: Twee gastcolleges over 'Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling', PXL, opleiding sociaal werk, Hasselt.

07-02-2015: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Brussel.

09-01-2015: Inleiding op seminarie over 'The ethics of complexity and the complexity of ethics', reading group ethics, HIW, KU Leuven

09-12-2014: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Thomas More Mechelen.

22-11-2014: Cursusdag 'Denken over techniek. Een ecologisch perspectief', opleiding 'Ecologische filosofie en politiek', Aardewerk, Gent.

10-11-2014: Jef Peeters: Guest lecture (opname van Adobe Connect) 'Social-ecological work and sustainable living', Social Work and Sustainable Development (Online Course), Master Social Work, University of Gävle, Sweden.

11-10-2014: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Leuven.

22-09-2014: General college 'De globale definitie van het sociaal werk in het licht van duurzame ontwikkeling', KHLeuven, depatement SSH.

28-03-2014: Lecture 'Social work and sustainable development', IP Wellbeing and Economic Growth, KdG Hogeschool, Antwerpen.

23-01-2014: Seminarie met als thema: filosofische opvattingen over politiek in het licht van een transitie voor duurzame ontwikkeling: een kritiek op Chantal Mouffe vanuit Hannah Arendt, CDO, Universiteit Gent.

19-12-2013: Presentatie van het project LeuvenKN2030 voor groep senioren van Okra in het kader van het project 'Ik vind de aarde leuk'. Vervolgens gesprek over wat steden, burgers, organisaties kunnen doen. Locatie: Wereldcafé Leuven.

12-12-2013: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Thomas More Mechelen.

14-11-2013: Guest lecture (text) (via Adobe Connect) 'Social-ecological work and sustainable living' (ppt), Social Work and Sustainable Development course, Master Social Work, University of Gävle, Sweden.

10-10-2013: Guest talk with discussion (via Skype) about 'Social work and sustainable development: a social-ecological approach': School of Social Work, St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick, Canada.

05-10-2013: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Gent.

13-05-2013: Lezing met discussie ‘Veerkracht en burgerschap’, Raad van bestuur Vlaams Patiëntenplatform, Leuven.

12-03-2013: Seminarie ‘SOWIT – Sociaal Werk in Transitie. Een generiek kader voor de ontwikkeling van praktijk en onderzoek’, KHLeuven, departement sociaal werk.


18-02-2013: Lezing 'Duurzaamheid als kwaliteit van de samenleving', Fifty One Club, Leuven.

04-02-2013: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Lessius Mechelen.

18-12-2012: Gastcollege ‘Sociaal werk en duurzame (stads)ontwikkeling’, opleiding master in het sociaal werk, cursus Onderzoek in Stedelijk Sociaal Werk (prof. Oosterlynck), Universiteit Antwerpen.

27-10-2012: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Antwerpen.

24-05-2012: Lezing ‘Towards social-ecological practice. Social work and the sustainability transition’ en panelgesprek, Symposium ‘From Indignation to Action. Current modes of action for social mobilisation’, CIFoP, Charleroi [gepubliceerd in 2015]. 

28-03-2012: Gastcollege ‘Sustainable Development and Social Work’, International week ALLISW-network, Kokkola (Social Work, University of Jyväskylä), Finland.

08-03-2012: Gastcollege ‘Armoede, sociaal werk en duurzame ontwikkeling’, cursus ‘Armoede en participatie’, Vakgroep sociale agogiek Ugent & Beweging van Mensen met Laag Inkomen & Kinderen, Gent.

20-12-2011: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, Lessius Mechelen

16-12-2011: Lezing en workshop ‘SCW en duurzame stadsontwikkeling’, opleiding SCW, HUB, Brussel.

05-12-2011: Lezing ‘Veerkracht’, startdag Broederlijk Delen, Brussel.

08-10-2011: Cursusvoormiddag ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Leuven.

31-05-2011: ‘Duurzaamheid als kwaliteit van de samenleving’, lezing op werkvelddag, KATHO, Departement IPSOC.

01-04-2011: ‘The social dimension of sustainable development’, lezing op IP, KATHO, Departement IPSOC.

22-03-2011: ‘Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling’, lezing en discussie, navorming sociaal werk, Xios Hogeschool, Hasselt.

18-3-2011: ‘De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling’, lezing en debat op onderwijsdag, Arteveldehogeschool, Gent.

3-3-2011: Boekvoorstelling Een veerkrachtige samenleving en panelgesprek, organisatie Oikos, Masereelfonds, ABVV, ABVV-gebouw Ons Huis, Gent.

25-1-2011: ‘De sociale dimensie van DO’, voordracht en deelname aan panel, NME-dag, Green, Brussel.

7-12-2010: ‘Duurzaamheid als kwaliteit van de samenleving’, bijdrage aan debatavond ‘Vrouwen, kansarmoede en transitie’, Human Ecology, Masereelfonds, C.C. Oratoriënhof, Leuven.

4-12-2010: Gastcollege ‘Sociale duurzaamheid voorbij de actieve welvaartsstaat’, CIMIC, KHMechelen.

29-11-2010: Gastcollege ‘Sociaal werk en duurzame ontwikkeling’, Opleiding Sociaal-cultureel werk, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen.

15-11-2010: Lezing en workshop ‘Werken aan een veerkrachtige samenleving’, voor medewerkers Vormingplus, Antwerpen.

18-10-2010: Boekvoorstelling Een veerkrachtige samenleving met panelgesprek, boekhandel De Groene Waterman, Antwerpen.

6-10-2010: Boekvoorstelling van Een veerkrachtige samenleving: ‘De eco-sociale benadering van het sociaal werk: van denkkader tot boek’, academische zitting, provincie Vlaams-Brabant, Leuven.

4-10-2010: Lezing ‘Duurzame Ontwikkeling als morele opgave voor Sociaal Werk’, general college, Departement Sociale School, KHLeuven.

2-10-2010: Lezing ‘Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen’, Groene Academie Oikos, Gent.

28-9-2010: Lezing en workshop over sociaal werk en duurzame ontwikkeling op studiedag ‘Stilstaan bij veranderen. Sociaal-cultureel werk en duurzame ontwikkeling’, Socius (Lamot, Mechelen).

3-9-2010: Presentatie van oriënterend kader uit ‘Een veerkrachtige samenleving’, werkgroep ethiek van de denktank Terra Reversa (Leuven).

27-8-2010: Bijdrage ‘Veerkracht in het sociaal werk’ op seminarie over ‘Veerkracht’, samenwerking dep. Echo KHLeuven en Oikos (Nieuwpoort).

20-5-2011: Voorstelling project SOWEDO, coördinatieteam Netwerk Duurzaam Leuven.

29-4-2010: Lecture 'Social work and sustainable development', Social Europe Days, Department of Social Work, Leuven University College.

21-4-2010: Seminar 'Social work and sustainable development', International University Week, Department of Social Work, Leuven University College (Wijgmaal).

10-03-2010: Gastcollege ‘Duurzame Ontwikkeling als kader voor sociaal werk’, Masteropleiding Sociaal Werk, KULeuven.

7-1-2010: ‘Sociaal werk en Duurzame Ontwikkeling als maatschappelijke transitie’, interne studiedag docenten SSH.

02-03-2009: Gastcollege ‘Duurzame Ontwikkeling als kader voor sociaal werk’, Masteropleiding Sociaal Werk, UGent.