Sociaal werk in transitie - SOWIT

Participaties

Het opbouwen van een kennisnetwerk rond 'Sociaal werk in transitie' houdt in dat er vanuit SOWIT ook actief wordt geparticipeerd aan initiatieven die in eenzelfde of verwant kader door andere organisaties ondernomen worden. Op die manier wil SOWIT actief in de samenleving aanwezig zijn.

Lopende participaties:
  • Lerend Netwerk SOWEDO
  • Ecocampus: project 'De kennis voorbij' - duurzaam hoger onderwijs
  • Transitienetwerk Middenveld
  • Leuven Klimaatneutraal 2030 
  • Academisch netwerk Oikos over sociaal-ecologische rechtvaardigheid