Sociaal werk in transitie - SOWIT

Persartikels, recensies e.d.


Alma De Walsche, 'Radicalisering als opbouwend en opbeurend verhaal' [recensie Veerkracht en burgerschap]. MO*, Winter 2015, 94-95.

Astrid Vervoort, 'Burgerinitiatieven en sociale bewegingen geven nieuwe wereld vorm' [over Veerkracht en burgerschap], Veto, 11 okt 2015.

Vermelding onderzoekswerk van Jef Peeters in: Research in Flanders,  Issue 2, Trauma & transformation,  March 2014, p.15.

Viona Westra (2012). Actie! [Recensie van: Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling]. De nieuwe gemeenschap, september-oktober-november, p.15.

Interview door Viona Westra over Een veerkrachtige samenleving (6-9-2012). Uitzending: bijdrage Vermeylenfonds aan ‘Het vrije woord’, VRT-Radio 1, 10-9-2011.

Thomas Blommaert (2012). Alleen Amelie? DeWereldMorgen, 4 juli.
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/thomasblommaert/2012/07/04/alleen-amelie

Federale ministers krijgen vakantieliteratuur. Belga/SD, Maandag 02 juli 2012.
http://www.knack.be/nieuws/boeken/nieuws/federale-ministers-krijgen-vakantieliteratuur/article-4000129588332.htm

Corrie Verstoep (2012). Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling [recensie]. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(1), 79–83.

Koen Dille (2011). Een veerkrachtige samenleving: een groen boek met een rode draad [recensie]. MFNieuws, 25(4), 9-10.

Ge Huismans (2011). Een veerkrachtige samenleving – Jef Peeters [recensie]. Gonzo. Tijdschrift voor vernieuwende muziek en cultuur,  6 maart.
http://www.gonzocircus.com/boek-een-veerkrachtige-samenleving-jef-peeters/

Leo Audenaert (2011). Jef Peeters (red.) Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling [recensie]. Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg 35, nr 319, okt.-nov., 56-57.

An De Bisschop, Bart van Bouchaute & Diederik Janssens (2011). Een dialoog over een veerkrachtige samenleving. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.58, 2011/3, 50-65.

Alma De Walsche (2011). Een veerkrachtige samenleving. Over sociaal werk en transitie. Interview met Jef Peeters. Oikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, nr.56, 2011/1, 51-57.

Alma De Walsche (2010). Een veerkrachtige samenleving. Interview met Jef Peeters. Mo*, nr.79, november, p. 49.

Hans Bruyninckx (2010). Hoe werken we aan een duurzame samenleving?. De Wereld Morgen, 1-10-2010.