Sociaal werk in transitie - SOWIT

Publicaties


Kennisdeling is voor SOWIT een fundamenteel uitgangspunt. Via deze pagina willen we daarom zoveel mogelijk materiaal ter beschikking stellen dat door leden van het kennisnetwerk geproduceerd wordt. Het gaat daarbij zowel om gepubliceerde teksten als om presentaties.

Ook de literatuurlijst die opgesteld werd vanaf het project SOWEDO, maar daarna voortdurend aangevuld werd stellen we ter beschikking.