Sociaal werk in transitie - SOWIT

Transitienetwerk Middenveld - TNM


Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een groep van een 20-tal mensen die actief zijn in organisaties uit het maatschappelijk middenveld, kritische media, alternatieve ondernemingen of de academische wereld. Zij gaan ervan uit dat een duurzaamheidstransitie ook rechtvaardig moet zijn (just transition). Vanuit die idee willen ze in de civiele samenleving het draagvlak voor transitie vergroten, zichtbaar maken wat er al bezig is en ook helpen oriënteren.

Naast die stuurgroep (transitie-arena) heeft TNM een aantal werkgroepen.

Frie De Greef en Jef Peeters zijn lid van de stuurgroep.

Transitiefestival 7 oktober 2014

De stuurgroep van TNM bereid een nieuw Transitiefestival voor. Dat gaat door in de Vooruit in Gent op 7-10-2014.

Neem een kijkje op de website voor programma en inschrijving.

In het programma zorgen we er vanuit SOWIT mee voor dat het perspectief van mensen in armoede in elk van de drie thema's aanwezig is.

In dat licht organiseert en begeleidt Jef Peeters een sessie 'Duurzame voeding, elitair?'
Gezonde en duurzame voeding is een zorg voor iedereen, maar voor mensen uit kansengroepen niet altijd een evidentie. Soms creëert het ook kansen. Drie organisaties die vanuit een verschillende invalshoek werken rond duurzame voeding, gaan daarover in gesprek: Volkstuinen Zellik (samenlevingsopbouw), Leren Ondernemen Leuven (armoedevereniging met sociaal restaurant, kruidenier, tuinieren…), De Wroeter (sociale economie).

Dialoogsessie met sociale organisaties

TNM wil over een rechtvaardige transitie in dialoog gaan met organisaties, instituties en groepen in de samenleving die niet in het TNM vertegenwoordigd zijn. Een belangrijke dialoog betreft de sociale dimensie van een duurzaamheidstransitie. Jef Peeters is mee verantwoordelijk voor de organisatie van deze dialoog.

Op 15-03-2013 was er een eerste dialoogsessie met sociale organisaties die werken rond grondrechten van maatschappelijk kwetsbare groepen, sociale uitsluiting en participatie.  Naast vertegenwoordigers van TNM waren aanwezig: Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, EVA (sociale economie Brussel), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Demos. Waren verontschuldigd: Minderhedenforum, Netwerk tegen armoede, jeugdhuis Chicago.

De belangrijkste conclusie:
Om de brug te kunnen leggen tussen sociale organisaties en transitie-initiatieven is het cruciaal om uit te gaan van de noden van de mensen die nu in de marge van de samenleving staan. Realiseren van het recht op wonen is dan bijvoorbeeld een uitgangspunt om tezelfdertijd ook de duurzaamheid ervan te kunnen waarmaken.

Transitiefestival Middenveld - 26 oktober 2012

Op vrijdag 26 oktober 2012 organiseerde TNM in Vooruit in Gent een Transitiefestival voor het middenveld. Het Transitiefestival presenteerde een waaier aan creatieve toepassingen, experimenten en verbeeldingen van hoe onze toekomst eruit kan zien. Alles draaide rond de toekomstvisie van een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Frie De Greef organiseerde mee een sessie over 'Lokale participatieve trajecten'.
Jef Peeters organiseerde:
  • een workshop over 'Cocreatief leiderschap' met Yves Larock (Lodewijk de Raet)
  • een sessie over 'Transition Towns' met Rudy Dhont (labOrint - KHLeuven)

Peter Raymaekers nam als spreker deel aan een sessie 'Hoe je eigen coöperatie opstarten?'